YRITYKSET JA MARKKINAT

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys testataan

Suomalaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnonkivituotteiden pakkas-suolarasituksenkestävyys testataan kaksivuotisessa kehityshankkeessa. Testaustyöstä vastaa Geologian tutkimuskeskus. Hankkeessa testataan 60 keskeistä suomalaista luonnonkivityyppiä.

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys testataan

Kaikkiaan 60 luonnonkivityypin pakkas-suolakestävyys testataan.

Testaustarpeen on synnyttänyt CE-merkintään johtavien eurooppalaisten standardien muutokset. Kivituotteiden jäätymis-sulamis-rasituksen kestävyyttä on pitänyt testata ennenkin, mutta uusissa EN-standardeissa luonnonkivituotteilta vaadittavien jäädytys-sulatustestin syklimäärää on nostettu 48 syklistä 56 sykliin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin tehdyt 48 syklin jäädytys-sulatustestit eivät 1.9.2013 jälkeen ole olleet enää käyttökelpoisia CE-merkintään.

Suomessa uudet vaatimukset tulevat voimaan siten, että vuoden 2016 loppuun asti voidaan tilapäisratkaisuna käyttää vaihtoehtoista menettelyä tietyille rajatuille kivilajeille, joille 48 syklin jäädytys-sulatustesti on tehty alle 10 vuotta sitten ja kiven vedenimeytyminen on korkeintaan 0,30 %.

Suomi vaatii testaamista

labra2

EN-standardeja täydentämään on Suomessa laadittu uusi kansallinen soveltamisstandardi SFS7017, joka edellyttää 56 syklin jäädytys-sulatustestien tekemistä luonnonkivipäällystelaatoille, noppa- ja nupukiville sekä reunakiville jäänpoistosuolojen avulla (1 paino-% NaCl) standardin EN 12371 mukaisesti silloin kun suolarasitus on mahdollinen ja ilman suolaa kun käyttökohteessa ei esiinny suolarasitusta. Vaatimus koskee niin kotimaisia kuin tuontikiviäkin. Tiettävästi muissa maissa ei ole vastaavaa vaatimusta; Ruotsissa pakkas-suolatestejä tehdään mutta niitä ei vaadita.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien suomalaisten päällystekivitoimittajien on testattava luonnonkivensä 56 syklin jäädytys-sulatustestillä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suola-pakkaskestävyyden lisäksi hankkeessa testataan eräitä muitakin kansallisessa soveltamisstandardissa vaadittuja ominaisuuksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. kiven huokoisuuden vaikutusta kiven kestävyyteen ankarissa ilmasto-olosuhteissa.

Kehityshankkeen johtajana toimiva Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sanoo, uusien vaatimusten nostavan yritysten testauskuluja. Toisaalta niiden toivotaan takaavan sen, että erityisesti julkisissa rakennuskohteissa pakkas-suolarasitukselle alttiit kivimateriaalit ovat testatusti korkealaatuisia.

Kehityshanketta rahoittavat Kiviteollisuusliiton ja sen jäsenyritysten lisäksi Geologian tutkimuskeskus GTK ja Rakennustuotteiden Laatu -säätiö. Standardisoinnin asiantuntemuksesta vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT Ry.

Tietoa kiviteollisuudesta: www.suomalainenkivi.fi

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA YRITYKSET JA MARKKINAT

1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »