YRITYKSET JA MARKKINAT

Luonnonkivituotteille hankintaohje 


Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut luonnonkivituotteiden hankintaohjeen. Oppaassa kerrotaan muun muassa luonnonkivimateriaalin valinnasta.

Luonnonkivituotteille hankintaohje 


Ohje on tarkoitettu erityisesti julkisille hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös suunnittelijoille ja arkkitehdeille.

Lisäksi ohjekirjan koostuu luonnonkivien käytön kulttuurisesta historiasta, luonnonkivien teknisistä ominaisuuksista, ulkonäön arvioinnista sekä luonnonkiven käytön sosiaalisista ja ympäristöllisistä ulottuvuuksista. 

Suomessa harjoitetaan sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullista luonnonkiven tuotantoa. Raaka-aine louhitaan kiveä säästävin menetelmin, jatkojalostus ja tuotevalmistus tehdään automaatiota hyödyntävillä laitteilla. Louhinta on tarkoin säänneltyä mm. maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain kautta. Louhintaluvat ovat määräaikaisia ja niiden jälkeen alueet maisemoidaan. Entisiä louhinta-alueita on mahdollista hyödyntää esim. virkistys- ja liikuntakäytössä, kalankasvatuksessa jne. Suomalaisen luonnonkiven hiilijalanjälki on matala.

Kierrättävyys ja kestävyys

Luonnonkivirakenteille ovat luonteenomaisia matalat ylläpitokustannukset ja rakenteen kestävyys, tuotteen ja kuljetuksen pieni hiilidioksidikuorma ja materiaalien kierrätettävyys. Kiven ympäristöä säästävässä hankinnassa tulee varmistaa standardien vaatimukset kiven alkuperästä, myös louhinnan ympäristövaikutukset ja valmistuksen olosuhteet. Lisäksi tulee huomioida materiaalien tekninen kestävyys, pakkausmateriaalit sekä rakenteiden suunnittelu ja toteutus pohjoiset erityisolosuhteet huomioiden.

Luonnonkivien hankinnassa ns. vähimmäisvaatimuksia voidaan asettaa mm. kiven teknisille ominaisuuksille, kuten kestävyydelle. Hankinnan onnistumisen kannalta on olennaista varmistaa, että kivimateriaali on teknisiltä ominaisuuksiltaan riittävän laadukasta ja sopii käyttötarkoitukseensa.

Kiviteollisuusliitto ry:n julkaisemassa hankintaohjeessa annetaan käytännön ohjeita luonnonkivihankintojen tekemiseen. Ohje on tarkoitettu erityisesti julkisille hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös suunnittelijoille ja arkkitehdeille.

Teksti: Olavi Selonen

Hankintaopas löytyy Kiviteollisuusliitto ry:n kiviportaalista

Lisää kommentti (1)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA YRITYKSET JA MARKKINAT

1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »