YRITYKSET JA MARKKINAT

Luonnonkivellä myönteiset kysyntäodotukset

Kiviteollisuusliiton suhdannekatsaus antaa varsin valoisan kuvan kivituotteiden kysynnästä kuluvana vuonna ja kysyntäodotuksista ensi vuodelle. 

Luonnonkivellä myönteiset kysyntäodotukset

Miten arvioitte kysynnän yleensä kehittyvän tulevan vuoden aikana seuraavilla toimialoilla? Kysymykset esitetty syksyisin ja arviot koskevat seuraavaa vuotta. Vastaajien määrä: 52. Saldolukujen muutokset toimialoittain 2004–2017 

Kaikista kyselyyn vastanneista 43% odottaa kysynnän kasvavan ja 9% ennustaa supistuvaa kysyntää. Erityisen myönteisesti tulevaan vuoteen suhtautuvat ympäristö - ja rakennuskiviä sekä sisustuskiviä valmistavat yritykset. Työvoimapulasta kärsii 25% vastanneista. Erityisesti tarvitaan rakennus- ja ympäristökiviasentajia. Vastaajista 43% ilmoitti, että heillä on ulkomaisia työntekijöitä.

Alan yritykset kaipaavat julkisilta hankkijoilta selkeitä tarjouspyyntöjä, joissa hyväksyttävät kivimateriaalit ovat yksiselitteisesti määritelty. Halvimman hinnan painottaminen valintakriteerinä saa kritiikkiä. Yritysten mielestä julkiset hankkijat eivät ymmärrä hankinnan kokonaistaloudellisuutta. Kivialan yritykset toivovat selkeitä hankintaohjeita julkisten hankkijoiden käyttöön. Kiviteollisuusliitto onkin ohjeistusta tekemässä.

Toimialan uhkatekijöinä nousevat esiin halpatuonti ja kireä kilpailu. 

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA YRITYKSET JA MARKKINAT

1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »