YMPÄRISTÖKIVET

Sivukivet hyödyksi Kotkassa

Graniitin louhinnassa syntyy ns. sivukiveä, joka joudutaan varastoimaan louhimoiden läheisyyteen. Ympäristörakentaminen on yksi tärkeimmistä sivukiven käyttökohteista. Kotkan kaupunki on aktiivinen sivukiven hyödyntäjä.

Graniitin louhinnassa syntyy tuotantoon sopimatonta ns. sivukiveä, joka joudutaan varastoimaan louhimoiden läheisyyteen. Se voi olla kooltaan liian pientä tai ulkonäöllisesti liian vaihtelevaa, eikä siten täytä varsinaiselle luonnonkivituotteelle asetettuja laatuvaatimuksia. 

Selonen_Kotka_Kuva_1

Kuva 1. Sapokan Vesipuiston amfiteatteri on tehty louhimon sivukivestä jo vuonna 1991. Kuva: Anne Vilkki-Lanu, Kotkan kaupungin puistotoimi.

Graniittinen sivukivi on materiaalina inerttiä eli pysyvää ja koostuu samasta kiviaineksesta kuin itse tuotantokivikin. Se on mekaanisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen varsinaisen tuotantokiven kanssa. Se ei sisällä malmimineraaleja eikä liukene. Sivukiven varastoinnista tai itse sivukivilohkareista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle.

Sivukiveä voidaan hyödyntää joko sellaisenaan tai mekaanisesti jalostettuna (esim. murskaus, välppäys, pilkkominen) sekä rikastettuna (esim. vaahdotus). Käyttökohteina ovat mm. kiviaineskäyttö, ympäristörakentaminen, vesi- ja satamarakentaminen, betonin valmistus sekä teollisuusmineraalien raaka-aine (kvartsi ja maasälpä). Sivukiviä hyödynnetään myös louhimon elinkaaren aikana mm. ottamisalueen teiden sekä varasto- ja lastausalueiden rakentamiseen.

Näyttäviä kohteita Kotkassa

Selonen_Kotka_Kuva_2

Kuva 2. Sivukivestä rakennettu penger Meriniemessä. Yksi varhaisimmista sivukiven käyttökohteista Kotkassa 1990-luvun alkuvuosilta. Kuva: Anne Vilkki-Lanu, Kotkan kaupungin puistotoimi.

Kotkan kaupunki on käyttänyt määrätietoisesti luonnonkiveä ympäristörakentamisessaan aina 1980-luvulta alkaen. Merikaupunki onkin tullut tunnetuksi viihtyisästä kaupunkimiljööstään ja kauniista puistoalueistaan, kuten Sapokasta, Katariinan Meripuistosta ja Jokipuistosta. Kaupungin puistorakentaminen on palkittu useaan otteeseen niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, viimeisimpänä Jokipuisto vuoden 2015 ympäristörakenteena Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämässä kilpailussa. 

Luonnonkivi on kestävää (käyttöikä on 50–1000 v.) ja siten pitkällä aikavälillä hyvin edullista materiaalia ympäristö- ja kaupunkirakentamisessa, toteaa Kotkan kaupunginpuutarhuri, puutarhaneuvos Heikki Laaksonen. Luonnonkivi on kaunista, se luo arvokkuutta sekä nostaa ihmisten kokemaa ympäristön viihtyisyyttä.

Kotkassa käytetty luonnonkivi on usein louhimon sivukiveä tai muuta kierrätettyä kiveä. Ensimmäiset sivukivikohteet ovat peräisin jo 1990-luvulta (Kuvat 1 ja 2). Heikki Laaksonen kertoo, että sivukiven käyttöön on useita syitä. Se on eläväpintaista, koska siinä saa olla ulkonäöllistä vaihtelua, sitä on hyvin saatavilla ja jo kertaalleen irrotettua kiveä tulee käyttää jo ekologisista syistä johtuen. Sivukivi antaa paljon mahdollisuuksia suunnittelijoille ja toteuttajille; se on hyvin muokattavaa, aina tarpeen mukaan 20 tonnin lohkareesta käsityönä asennettaviin. Sivukivi on edullista, käytännössä ikuista ja huoltovapaata, ainoastaan graffitit voivat vaatia toimenpiteitä. Toisaalta sivukiven kuljetus voi olla arvokasta jos sivukiveä ei ole kohtuullisen matkan päässä, mutta tarkoituksenmukainen kappalekoko voi vähentää kuljetuskustannuksia merkittävästi, huomauttaa Laaksonen.

Sivukiveä ympäristörakentamisessa

Sivukivet vuoden 2016 kohteisiin ovat peräisin Palin Granit Oy:n louhimolta, jossa sivukiveä hyödyntää yhteistyösopimuksella Linjaporaus Lehtinen Oy Virolahdelta. Toimitusjohtaja Heikki Palin Palin Granit Oy:stä toteaa, että Kotkassa toteutetut kohteet tuovat erinomaisesti esille sivukiven mahdollisuudet ympäristörakentamisessa. Palinin mukaan yhtiö etsii koko ajan aktiivisesti uusia sivukiven käyttökohteita. Kotkan alue on erityisen kiinnostava, koska käyttökohteet ovat louhimoiden läheisyydessä. Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen Linjaporaus Lehtinen Oy:stä taas uskoo, että sivukiven käytöllä on ympäristörakentamisessa kasvavat markkinat. Yhtiö panostaakin vahvasti tulevaisuudessa sivukivien hyödyntämiseen.

Heikki Laaksosen mukaan vuonna 2017 Kotkassa kivitöitä tehdään muun muassa Juha Vainion kadulla, jonka ehostamiseen käytetään sekä louhimon sivukiveä että jääkauden muovaamia kiviä. Aivan meren rannassa sijaitseva katu tulee tarjoamaan viihtyisän käyntikohteen niin kotkalaisille kuin matkailijoillekin.

Teksti: Olavi Selonen, Palin Granit Oy

Lisää kommentti (1)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA YMPÄRISTÖKIVET

« 1 2 3 4