YMPÄRISTÖKIVET

GTK: Luonnonkivi on kestävä vaihtoehto kaupunki- ja infrarakentamiseen

Pitkän elinkaaren tuotteena luonnonkivellä on monia etuja uusissa rakennushankkeissa kaupunkiympäristöissä. - Rapautumisen vaikutukset graniitissa ja erityisesti rapakivigraniitissa rajoittuvat kiven pintaosaan, muutaman millimetrin syvyyteen. Rapautumisilmiö on pääasiassa visuaalinen, eikä vaikuta kivielementtien kestävyyteen, geologi Paavo Härmä sanoo.

GTK: Luonnonkivi on kestävä vaihtoehto kaupunki- ja infrarakentamiseen

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa toteuttamassa projektissa tuotettiin tietoa muun muassa luonnonkiven kestävyydestä ja siihen vaikuttavista rapautumismekanismeista. Luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi.

ENPI Stone - projekti (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) toteutettiin vuosina 2012–2014. Toiminta-aluetta olivat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki.

Luonnonkiven kestävyyden tutkimukset keskitettiin Helsinkiin, Pietariin ja Viipuriin – Itämeren rannikolla sijaitseviin suurimpiin kaupunkeihin, joissa sekä lämpötilan muutoksista johtuva ilmastollinen rasitus että kaupunki-ilmaston aiheuttamat ilmansaasteet vaikuttavat rakennusmateriaalien kestävyyteen.

- Rapautumisen vaikutukset graniitissa ja erityisesti rapakivigraniitissa rajoittuvat kiven pintaosaan, muutaman millimetrin syvyyteen. Rapautumisilmiö on pääasiassa visuaalinen, eikä vaikuta kivielementtien kestävyyteen, geologi Paavo Härmä sanoo.

GTK:n tutkimusraportti kivien kestävyydestä on osoitteessa http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_214.pdf. Projektissa laadittu ohjeistus auttaa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin soveltuvan luonnonkiven valinnassa eri käyttötarkoituksiin.

 Luonnonkiven käytöstä kaupunkirakenteissa laadittiin kaupunkioppaita Helsingistä, Lappeenrannasta, Kotkasta, Kuopiosta, Pietarista ja Viipurista. Samoista kaupungeista valokuvattiin tärkeimpiä rakennuksia huikean tarkalla Gigapan-tekniikalla. Kuvat rakennuksista löytyvät osoitteesta www.gigapan.com hakusanalla ENPI.

Kaakkois-Suomen luonnonkivien esiintymät tietokantaan

Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisten syiden johdosta erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa merkittävissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle.

Alueen kiven käyttö perustuu etenkin sen kauneuteen, hyvään kestävyyteen ja pitkään käyttöikään, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle.

Tutkimusalueen luonnonkivien esiintymät, vanhat louhimot ja aktiiviset louhimot koottiin julkiseksi tietokannaksi, jota voivat hyödyntää muun muassa yritykset, viranomaiset ja muut liiketoiminnan kehittäjät.

Monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille

Kaakkois-Suomen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä. Projektin julkaisuissa kuvattujen parhaiden arviointimenetelmien avulla yritysten on helpompi löytää laadukkaampia esiintymiä.

Projektissa tuotetulla alueen materiaalitiedon vahvistamisella tuetaan kivituotannon pitkäaikaista taloudellista kehittämistä. Samalla on tuotettu tärkeää maakunnallista tietoa myös lupa- ja valvontaviranomaisille kestävän, resurssitehokkaan tuotannon suunnitteluun yhdessä yritysten kanssa.

Projektissa arvioitiin tulevaisuuden luonnonkiven käyttötarpeita uudis- ja korjausrakentamisessa erityisesti sivukiven käyttömahdollisuuksien kannalta. Etenkin innovaatiot ja sivukiven käytön kehittäminen antavat mahdollisuuksia tuottaa uutta yrittäjyyttä ja vähentää louhinnan ympäristövaikutuksia. Alueelle onkin jo syntynyt yritystoimintaa sivukiven hyödyntämiseksi.

ENPI Stone -projekti?

GTK:n yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa toteuttama kolmivuotinen projekti, jossa liitännäisinä partnereina olivat mukana myös Ylämaa Group Oy ja Palin Granit Oy. Projekti on osa-rahoitettu EU:n Kaakkois-Suomi–Venäjä ENPI CBC 2007–2013 -ohjelmasta.

Hankkeen kaikki tulokset löytyvät osoitteesta http://projects.gtk.fi/ENPI

Lisätietoja:

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geologi Paavo Härmä, puh. 029 503 2213, paavo.harma@gtk.fi

Aluejohtaja Risto Pietilä, puh. 029 503 3200, risto.pietila@gtk.fi

Geologi Heikki Pirinen, puh. 029 503 3001, heikki.pirinen@gtk.fi 

Lisää kommentti (12)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA YMPÄRISTÖKIVET

1 2 3 4