YMPÄRISTÖKIVET

Baltic Brown

Kiinalainen graniitti koristaa Turusta Vaalimaalle vievän E 18-tien Koskenkylä-Kotka –osuutta, jos tarjouskilpailun lopputulos toteutuu. Vaihtoehtona oli suomalainen graniitti, jota olisi saatu lähialueen louhimoilta.

Tarjouspyynnössä kiveksi pyydettiin muun muassa Ylämaan louhimoilta saatavaa punaruskeaa Baltic Brown –graniittia ”tai vastaavaa”. Kivi tunnetaan myös Ylämaan ruskeana. Valituksi tuli kiinalainen kivi. Kiviteollisuusliiton toimtusohtaja Pekka Jauhiainen pitää ratkaisua onnettomana.

- E 18-kivivalinnalla on laajaa periatteellistakin merkitystä. Kysymys on siitä, mitä on ”vastaava”, miten se määritetään. Miten vastaavuus on todettu?

Kiven tulisi Jauhiaisen mukaan olla laadultaan ja väriltään vastaavaa. Laatu voidaan määrittää teknisin tiedoin, mutta ulkonäön määrittely on vaikeampaa. Esimerkiksi kilpailuoikeuteen perehtynyt Lapin yliopiston kauppaoikeuden professori Pertti Virtanen on todennut, että vain suunnittelija itse pystyy ratkaisemaan ulkonäkökriteerin, värin ja pintatekstuurin vastaavuuden.

E 18:n kivivalinta ei Jauhiaisen mukaan ole ensimmäinen tapaus, jossa suomalainen kivi hylätään hintasyyn vuoksi. Kysymys on pikemminkin säännöstä kuin poikkeuksesta, ja todennäköisesti hintaero tässäkin tapauksessa on ollut aika pieni. Suomalaisissa paraatipaikoissa tulisi olla jo imagollisista syistä kotimainen kivi. E 18-tietä kutsutaan vihreäksi moottoritieksi, mutta nyt kivi tuodaan 12 000 kilometrin päästä, kun saatavilla olisi ollut lähikiveä.

Suomalaiset kivet testattu etukäteen

- Suomalaiset kivet on testattu etukäteen. Kiinalaisista kivistä on vaikea sanoa tältä osin mitään. Jotta kaikki kivet olisivat samalla viivalla, kivivaihtoehdoista on valintatilanteessa oltava käytettävissä mallikivet ja vaadittavat tekniset ominaisuudet todentavat standardien mukaiset testitulokset. Meille on ilmoitettu, että nyt valittu kiinalainen graniitti aiotaan testata Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa. On outoa jos testaus tehdään vasta valinnan jälkeen; tällöin eri kivivaihtoehtoja tarjonneiden yritysten tasapuolinen kohtelu voidaan kyseenalaistaa, Pekka Jauhiainen sanoo.

- Suomessa laadun osalta kriittinen vedenimukyvyn raja on 0,3. Jos se on korkeampi, kivi imee vettä, jäätyy talvella ja rapautuu. Kiinalaisen kiven osalta ainakaan meillä ei ole tietoa sen vedenimuominaisuudesta.

Baltic Brown on ainutlaatuinen ja kaunis kivityyppi. On vaikea kuvitella, että kiinalainen kivi väriltään ja tekstuuriltaan olisi ”vastaava”. Baltic Brown–graniitin omaleimaisin piirre on suuri raekoko.

Eivätkö julkiset hankinnat tulisi suunnata siten, että ne tukevat kotimaista tuotantoa, osaamista ja työllisyyttä, Jauhiainen kysyy.

- Hankinnoissa puhutaan laveasti kokonaistaloudellisuudesta. Mutta mistä näkökulmasta: hankintayksikön, kunnan vai kansantalouden kannalta?

- Ylämaan ruskeaa tuottaa moni louhija, ja tierakentamisessa tarvittavat kivituotteet pystyy tekemään mikä tahansa kiviyritys joko Suomessa tai ulkomailla. Hankintalakia rikkomatta materiaaliksi olisi voitu määritellä yksiselitteisesti Baltic Brown.

Kivellä tärkeä merkitys E 18-tiellä

E 18-tie on näyttävä kohde, jossa luonnonkivellä on tärkeä rooli varsinkin taajamissa ja kaupunkijaksoissa. Katuympäristössä käytetään muun muassa nupu- ja noppakiviä sekä reunakiviä. Kaikki tukimuurit ovat luonnonkiveä. Taajamissa yli- ja alikulkujen kiveykset ja verhoukset ovat pitkälti graniittia. Tarjouspyynnössä korostetaan rakennetun ympäristön laatutasoa ja viimeistelyn tärkeyttä. Pintojen värimaailman halutaan olevan yhteneväisen koko alueella.

- Ruskea-musta Baltic Brown on komea kivi, yksi Suomen kivilouhimoiden lippulaivakivistä, jota viedään paljon maailmalle, muun muassa Kiinaan. Nyt Kiinasta on löytynyt ”vastaava”. En ole valittua kiveä nähnyt, mutta epäilen, että se ei ulkonäöltään ole sanan varsinaisessa merkityksessä vastaava, Pekka Jauhiainen sanoo.

Teksti: Jukka Reinikainen Kuva: Liikennevirasto

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA YMPÄRISTÖKIVET

1 2 3 4