Toimitus

Julkaisija

Kiviteollisuusliitto ry.
Unioninkatu 14, PL 381
00131 Helsinki
Puh. (09) 129 9300
Fax (09) 1299252
kiviteollisuusliitto@finstone.fi

Päätoimittaja

Pekka Jauhiainen

Toimitusneuvosto

Pekka Jauhiainen
Matti Lummaa
Pekka Mesimäki
Jukka Reinikainen
Jouko Toivanen

Kustantaja ja toimitus

Jukka Reinikainen
Omnipress Oy
Mäkelänkatu 56 (2. krs.)
00510 Helsinki
Puh. 040 511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi
www.omnipress.fi

Ilmoitusmarkkinointi

Anna Paananen
Puh. +358-(0)45 1597 550 
anna.paananen@omnipress.fi

Osoitteenmuutokset

tilaajapalvelu(at)media.fi
tai faksi (09) 348 9919
Viitteeksi Kivi-lehti
ISSN 0784–5510