TEKNOLOGIA

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys on nyt testattu

Suomalaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnonkivituotteiden pakkas-suolarasituksenkestävyys on testattu kaksivuotisessa kehityshankkeessa. Testaustyöstä on vastannut Geologian tutkimuskeskus. 

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys on nyt testattu

Testaustarpeen on synnyttänyt CE-merkintään johtavien eurooppalaisten standardien muutokset. Kivituotteiden jäätymissulamisrasituksen kestävyyttä on pitänyt testata ennenkin mutta uusissa EN-standardeissa luonnonkivituotteilta vaadittavien jäädytys-sulatustestin syklimäärää on nostettu 48 syklistä 56 sykliin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin tehdyt 48 syklin jäädytys-sulatustestit eivät 1.9.2013 jälkeen ole olleet enää käyttökelpoisia CE-merkintään.

Suomessa uudet vaatimukset ovat tulleet voimaan siten, että vuoden 2016 loppuun asti on voitu tilapäis¬ratkaisuna käyttää vaihtoehtoista menettelyä tietyille rajatuille kivilajeille, joille 48 syklin jäädytys-sulatustesti on tehty alle 10 vuotta sitten ja kiven vedenimey¬tyminen on korkeintaan 0,30 %. Tämän vuoden alusta vaaditaan uusien standardien mukaiset testitulokset.

Suomi vaatii ainoana maana pakkas-suolarasituksen kestävyyden testaamista

EN-standardeja täydentämään on Suomessa laadittu kansallinen soveltamisstandardi SFS7017, joka edellyttää 56 syklin jäädytys-sulatustestien tekemistä luonnonkivipäällystelaatoille, noppa- ja nupukiville sekä reunakiville jäänpoistosuolojen avulla (1 paino- % NaCl) standardin EN 12371 mukaisesti silloin kun suolarasitus on mahdollinen ja ilman suolaa kun käyttökohteessa ei esiinny suola-rasitusta. Vaatimus koskee niin kotimaisia kuin tuontikiviäkin. Tiettävästi muissa maissa ei ole vastaavaa vaatimusta; Ruotsissa pakkas-suolatestejä tehdään mutta niitä ei vaadita.

Vuoden 2016 lopussa päättyneessä hankkeessa on nyt testattu jokseenkin kaikki kaupallisesti merkittävät suomalaiset luonnonkivityypit. Useimmat näistä löytyvät kuvineen ja testattuine ominaisuuksineen Kiviteollisuusliiton kivikirjastosta: http://www.suomalainenkivi.fi/suomalaiset-luonnonkivilajit/

Suola-pakkaskestävyyden lisäksi hankkeessa testattiin eräitä muitakin kansallisessa soveltamisstandardissa vaadittuja ominaisuuksia. Lisäksi hankkeessa tutkittiin mm. kiven huokoisuuden vaikutusta kiven kestävyyteen ankarissa ilmasto-olosuhteissa.

Kehityshankkeen johtajana toiminut Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen toivoo, että erityisesti julkisissa rakennuskohteissa pakkas-suolarasitukselle alttiit kivimateriaalit ovat tulevina vuosina testatusti korkealaatuisia. Kehityshanketta rahoittivat Kiviteollisuusliiton ja sen jäsenyritysten lisäksi Geologian tutkimuskeskus GTK ja Rakennustuotteiden Laatu – säätiö.

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA TEKNOLOGIA

« 1 2