TEKNOLOGIA

Kivien läpi suomalaisella porakoneella

Pieni suomalaisyritys on myönteinen poikkeus jättimäisten maailmanlaajuisten porakonevalmistajien joukossa. Nokialainen Doofor Oy valmistaa ja myös suunnittelee itse omat porakoneet.

"

Kysyntä lisääntyy maailmalla

Granitin louhintaan erikoistunut Palin Granit Oy on hankkinut Virolahdella ja Ylämaalla sijaitseville louhimoilleen uutta kalustoa. Investointien arvo on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa.

Uusien koneiden avulla tehostetaan yrityksen toimintaa ja vähennetään louhoksilla käytettävien työkoneiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtiö myös työllistää 2-3 uutta henkilöä ottamalla sivukiven ajon omaan hallintaan.

Palin Granit hankki kaksi erityisesti kiviblokkien käsittelyyn suunniteltua CAT 988H -kuormaajaa sekä kaksi kivien siirtoon tarkoitettua CAT 770 -dumpperia.

– Uusien koneinvestointien myötä parannamme toimintavarmuuttamme.  Luonnonkiven kysyntä on lisääntynyt maailmalla. Suurten kiventuottajamaiden kuten Brasilian ja Intian kotimarkkinoiden räjähdysmäinen kysynnän lisäys luo suomalaiselle graniitille tarvetta rakennusmateriaalina Kaukoidässä ja Lähi-idässä. Myös Pohjois-Afrikan vaurastuminen näkyy kiven kysynnässä, kertoo Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin.

Palin Granit Oy on vuonna 1921 Loimaan Kiviveistämö A. Palin -nimellä perustettu perheyritys. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja 15 louhimoa eri puolilla Suomea. Palin Granitin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 100 henkilöä. Palin Granit vie vuosittain noin 50 000 kuutiometriä raakakiveä muun muassa Kaukoitään ja Eurooppaan.

www.palingranit.fi

"

Yhtiön porakoneita käytetään kotimaan lisäksi Euroopan, Aasian ja Pohjois- sekä Etelä-Amerikan ja Afrikan kaivoksissa, metrotyömailla, rakennuskivilouhoksilla, murskelouhoksilla ja hiilikaivoksissa. Asiakkaat ovat usein korkean teknologiatason poralaitevalmistajia, jotka ovat valinneet Doofor Oy:n porakoneen komponentiksi poralaitteeseensa.

– Dooforin hydrauliset porakoneet ovat tärkeä osa kallioporauksia ja tarvekivilouhintaa tekevien yritysten laitteistoa. Kaikilla poravaunukaluston valmistajilla ei ole omaa porakonemallia laitteensa komponentiksi, sanoo toimitusjohtaja Kalle Kuusento.

Kooltaan pienimpiä Dooforin porakoneista käytetään rakennuskiven louhinnassa, jossa pieniä reikiä poraamalla irrotetaan ns. kivikami mahdollisimman ehjänä kalliosta. Tässä työssä etenkin reikien suoruus korostuu. Doofor-porakoneiden korkea iskutaajuus auttaa reiän pitämisessä suorana ja vähentää hukkakiven syntyä.

Kallion porauksessa käytetään suuria energiamääriä. Poravaunun tuottamaa energiaa kohdistetaan hydraulisenporakoneen läpi reiän tekemiseksi kiveen. Dooforin porakoneisiin on kehitetty korkeataajuusteknologia, jolla suuri tunkeutumisnopeus saadaan pienemmällä iskuvoimalla. Teknologian etuina ovat energiatehokkuuden lisäksi porauskalustolle kohdistuvan rasituksen väheneminen sekä entistä tarkempi reiän suoruus. Porat pystyvät tarvittaessa jopa 50 metriä syvien reikien poraamiseen. Pitkiä reikiä tarvitaan usein malmien louhinnassa maanalaisissa kaivoksissa.

– Vaativat olosuhteet tuovat lisähaasteen tuotekehityksellemme. Usein porakoneita käytetään maanalaisissa kaivoksissa, joissa olosuhteet ovat raakoja. Myös maanpäälisissä kohteissa porakone altistuu tärinälle, pölylle ja sääolosuhteille. Erityisen haasteellisia kohteita ovat hiilikaivokset, jossa porakoneelta vaaditaan erityistä turvallisuussertiointia metaaniesiintymien aiheuttamien räjähdysten estämiseksi, toteaa Kalle Kuusento.

– Dooforilla on yli 20 vuoden kokemus porauslaitteista. Se tekee yhteistyötä maailman johtavien toimijoiden kanssa kotimaassa sekä Saksassa, Italiassa, Kiinassa, USA:ssa, Kanadassa, Ruotsissa, Intiassa ja Venäjällä. Uusimpana vientimaana on Etelä-Korea, johon porakone päätyi osana eurooppalaisen laitevalmistaja-asiakkaamme poravaunua.

Vuonna 1987 perustettu perheyritys työllistää Nokialla 6 henkilöä.

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA TEKNOLOGIA

1 2