RAKENNUSKIVI

Vallilan kortteli on uutta kivirakentamista

OP-Pohjolan Vallilan korttelin rakennusprojekti on yksi merkittävimmistä kivirakentamisen kohteista viime vuosina. Viitasaaren Yellow –kiveä käytetään sekä julkisivumateriaalina että sisätiloissa lattioissa ja rappusissa.

  • Vallilan korttelissa työskentelee noin 3000 henkilöä vuonna 2015.
  • Kortteliin tulevat yhtiöt ovat OPPohjola osk, OP-Palvelut Oy, Pohjola Pankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, +OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja muita tytäryhtiöitä.
  • Korttelin kokonaisuuden on suunnitellut Arkkitehtitoimisto JKMM.
  • Rakennuttajakonsultti on Haahtela- yhtiöt.
  • Uutta toimistotilaa tulee runsaat 60 000 m2 ja kaikkiaan korttelin on kokonaisuudessaan 132 000 m2.
  • Vallilan kortteli on valmis keväällä 2015

Kivet toimittaa Loimaan Kivi, joka on myös mukana urakoitsijana. Toimitusjohtaja Mikko Paljakan mukaan projekti on vaativa, mutta tervetullut ja palkitseva, koska suunnittelussa on paneuduttu luonnonkiven käyttöön materiaalina ja suunnittelulliset ideat viedään tinkimättömästi loppuun asti.

– Projektin haastavuus tulee siitä, että kivissä käytetään erilaisia muotoja ja ne kallistuvat osittain eteenpäin. Lähes kaikki kivet ovat sen vuoksi yksilöitä, eivätkä kulmat aina ole 90-asteisia.

Teknisesti asia etenee siten, että jokainen kivi piirretään erikseen valmistettavaksi, minkä jälkeen ne valmistuttuaan numeroidaan asentamista varten.

– Tämän lisäksi logistiikka on suunniteltava tarkasti. OP-Pohjolan rakennus sijaitsee ahtaassa paikassa Helsingissä, jolloin varastointiin ei juuri ole tiloja. Tämän vuoksi kivet toimitetaan urakoinnin etenemisen mukaisessa järjestyksessä, Mikko Paljakka kertoo.

Julkisivua ja lattiaa

Kohde valmistunee aikataulussa tämän vuoden kevään ja kesän aikana. 

Kaikkiaan julkisivuissa on Viitasaaren Yellow –kiveä noin 4 000 neliömetrin verran, lattialaattoja reilut 1 500 m2 sekä vielä lisänä jonkin verran massiivikiviportaita.

Lattiatkaan eivät ole pelkästään neliölaattoja, vaan niissä on käytetty rohkeasti muotoja ja erilaisia kulmia.

Viitasaari Yellow kivestä tulee myös muurirakenteita sekä n. 2 000 m2:n pihalaatoitus. Sen paksuus on 100 mm ja pinta ristipäähakattua.

OP-Pohjolan tavoitteena ovat muunneltavat, joustavat ja yhtenäiset tilat, jotka ilmentävät tulevaisuuden tapaa tehdä työtä finanssialalla. Uudessa korttelissa

OP-Pohjola-ryhmän kiinteistöjen kokonaistilankäyttö tehostuu 30 prosenttia työtilojen kärsimättä ja käyttökustannukset alenevat noin 25 prosenttia.

Vallilan korttelista tulee arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen, ja se viestii OP-Pohjolan identiteettiä ja arvoja: ihmisläheisyyttä, vastuullisuutta ja yhdessä menestymistä.

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 2 000 henkilötyövuotta, josta noin puolet syntyy työmaalla ja toinen puoli suunnittelussa ja tavarantoimituksissa.

 

Teksti:Tom Kalima // Kuvat: Timo Porthan

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA RAKENNUSKIVI

1 2 3 4 5 6