RAKENNUSKIVI

Oikea kivi oikeaan paikkaan

Määritelmä ’kivi’ pitää sisällään monta erilaista materiaalia. Kivi voi olla ’kiveä’, peruskalliota, mutta myös kivettynyttä kalkkia tai magmaa. Arkkitehdin ja suunnittelijan ammattitaitoa on, että osaa valita kohteen ja käyttötarkoituksen mukaisen kivityypin.

Visuaalisen vaikutelman lisäksi kivilajin tekniset ominaisuudet ja saatavuus ovat merkittäviä valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Loimaan Kivi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paljakka muistuttaa, että kivi on virallisten, rakennusmateriaalien ominaisuuksia selvittäneiden tutkimusten ja vertailujen mukaan ”yltiöpositiivinen” juttu.

Tekninen kestävyys, huollon helppous, tuotteiden saatavuus ja luonnonkiven ulkonäön tarjoamat lukemattomat variaatiot ovat tekijöitä, joita entistä enemmän tulee nostaa esiin sekä markkinoinnissa että alan ammattilaisille suunnatuissa, yksittäisiin rakennuskohteisiin liittyvissä tietoiskuissa, sanoo Stonecon Oy:n toimitusjohtaja Pekka Mesimäki.

- Kivityypin valintakriteerit muokkautuvat aina käyttökohteen mukaan, Mesimäki sanoo ja myöntää, että suunnittelijan voi olla vaikea hallita kiven valintaa.

- On tavallista, että hän tutkii tarjolla olevia, vaihtoehtoisia materiaaleja, ja tekee valintoja esteettisestä näkökulmasta. Se on sinänsä luonteva lähestymistapa kivelle. Kullekin kivilajille tyypilliset värit ja toisaalta kiven pintakäsittely vaikuttavat vahvasti lopputulokseen ja kivipinnan ilmeeseen, Mesimäki sanoo.

Oikea kivityyppi takaa kestävyyden

Vaikka ulkonäkö vaikuttaa usein valintoihin, tulisi Paljakan ja Mesimäen mielestä tavoitella aina myös kussakin tilanteessa toimivinta ratkaisua.

- Kestävyys on sekä rakennuttajan että suunnittelijan näkökulmasta yksi tärkeimmistä kiven ominaisuuksista. Kivityypin oikealla valinnalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa, kuinka pitkään lattia- tai seinäpinta säilyttää ulkonäkönsä eikä menetä toimivuuttaan. Oikein valitulla pintakäsittelyllä voidaan asiaa edesauttaa merkittävästi ja sillä on merkityksensä myös huollon ja puhtaanapidon kannalta, he sanovat ja muistuttavat, että pintakäsittelyn merkitys korostuu sisätiloissa.

- Esimerkiksi eriasteisilla karhennuksilla voidaan lisätä kiven kitkaominaisuuksia.

Säänkesto on kivityypin valinnassa kivipinnan toimivuuden kannalta erityisen merkittävä tekijä. Mesimäki muistuttaa, että yksinkertaisinta on valita materiaali, joka kestää ja sietää käyttökohteen rasitukset.

- Täytyy muistaa, että kivi pitää sisällään varsin eri tyyppisiä materiaaleja. Niiden ominaisuudet rasitusten kestävyyden suhteen poikkeavat laajassa haarukassa, eikä kyse ole siitä, onko materiaali hyvä tai huono. Kyse on siitä, että hyväkään kivi ei toimi oikein paikassa, jossa rasitus tai rankka kulutus ylittää sen määritellyt tekniset ominaisuudet ja kestokyvyn.

Mesimäki muistuttaa, että kivi ei aina ole kivi sanan perinteisessä merkityksessä. Kivi voi olla miljoonien vuosien aikana sulasta magmasta syntynyt tiivis ja kova materiaali, sedimentoituneesta eloperäisestä aineksesta kivettynyt kalkkikivi, tai laavasta nopeasti kovettunut huokoinen, vulkaaninen materiaali. ”Kiviä kuitenkin kaikki, aina yhtä mielenkiintoisia. Luonnonkiveksi kutsutun materiaalin syntyprosessit ovat kuin seikkailuretki maankuoren fantastisessa maailmassa”, Mesimäki kuvailee, mutta huomauttaa, että kaupallisessa valikoimassa kivet ovat rajatummasta otannasta.

Saatavuus varmistettava

Teknisten ominaisuuksien ja visuaalisen ilmeen lisäksi Paljakka ja Mesimäki korostavat, että saatavuus on yksi kiven valintaan vaikuttava tekijä. Sen lisäksi, ettei pidä valita kallista laattaa esimerkiksi torikiveksi, on varmistettava, että saman kiven tuotanto ja saatavuus on taattu vuosiksi eteenpäin.

- Kivat esitekuvat eivät auta suunnittelijaa siinä vaiheessa, jos kiven vuosituotanto on sata kuutiota vuodessa, mutta kohteeseen tarvitaan viisisataa. Kiviurakoitsijan valinnasta tulee helposti kiven valintaprosessi. Tuotteen saatavuus pitää varmistaa, vaikka olisi kotimainenkin kivi kyseessä, Mesimäki huomauttaa. 

Hän vähän provosoivasti hämmentää keitosta toteamalla, että Suomessa puuttuu kivenkäyttöön monissa muissa maissa oleva rakentamiseen liittyvä kulttuuri ja perinne.

- Saatetaan suunnitella kohteeseen lohkopintaa ymmärtämättä, että valittu kivi ei tuotannossa lohkea tai lohkeaa hallitsemattomasti, hän sanoo.

Mikko Paljakka korostaa kivityypin valintaan liittyvien teknisten ominaisuuksien kartoittamista.
- Huolto ja puhtaanapito ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myös kivipinnan kestoon ja ulkonäön säilyvyyteen.

Myös Paljakka painottaa tuotteen saatavuuden varmistamista. Kun tehdään julkista kohdetta, niin yleensä ajatellaan, että se kestää vähintään seuraavat sata vuotta. Aikaan mahtuu monta muutostyötä, hän sanoo.

Paljakka muistuttaa, että suomalainen kivi täyttää kaikki rakentamisen määräyksissä ja vaatimuksissa esitetyt lujuus- ja kulutusvaatimukset. Enemmänkin: mikä muu rakennusmateriaali pystyy samaan, hän kysyy.

Teksti: Hannele Koskinen

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA RAKENNUSKIVI

1 2 3 4 5 6