RAKENNUSKIVI

Marmorit uusiksi Hyvinkäälläkin

Julkisivuihin sopimattomaksi materiaaliksi osoittautunut Carraran marmori on päättymätön puheenaihe. Hiljattain korjattiin myös Hyvinkään Säästöpankin talo.

Marmorit uusiksi Hyvinkäälläkin

Korjaustyön jälkeen Hyvinkään Säästöpankki on taas näyttävä rakennus.

– Hyvinkään Säästöpankin talossa korjaamisen käynnisti suuren marmorilevyn putoaminen jalkakäytävälle. Tutkimus osoitti, että vikaa oli ennen muuta kiinnityksissä, jotka oli tehty huolimattomasti ja taitamattomasti. Myös marmorit olivat käyristyneet, mutta valtaosa niistä pystyttiin puhdistamaan ja käyttämään uudelleen.

– Kyseessä on kuitenkin ensiapu ja ilmeistä on, että asiaan on pakko palata uudelleen 5-10 vuoden sisällä, toteaa Pekka Mesimäki Stonecon Oy:stä Hyvinkäällä marmorit olivat vielä sen verran hyvässä kunnossa, että peruskorjausta ei olisi Mesimäen mukaan vielä tarvinnut tehdä.

– Jotkut kivistä olivat vielä yllättävänkin hyvässä kunnossa, mutta jotkut siinä määrin käyristyneitä, että ne jouduttiin vaihtamaan. Kiinnitys sen sijaan oli riski ja todellinen aikapommi. Noin 30 kilon painoisten levyjen mahdollinen putoaminen on mieletön turvallisuusriski Hyvinkään keskustassa, joten korjaamiseen ja rakennuksen eristämiseen ryhdyttiin heti.

Huono kiinnitys

Mesimäen mukaan noin 25 vuotta sitten tehty kiinnitys oli heikko. Suunnitelmat sinänsä olivat ainakin osittain pätevät, mutta kaikkia yksityiskohtia ei ollut suunniteltu. Käytännössä asentajat olivat monin paikoin tehneet omia ”ratkaisuja”, joiden toimivuus osoittautui puutteelliseksi. Tämä on tavallinen tilanne vanhoissa kivijulkisivuissa.

– Kivien kiinnityksissä tulee osata ottaa huomioon kivilaatoista tehdyn julkisivun toiminnallinen luonne. Kiviverhous tulee kiinnittää niin, että rakenteiden muodonmuutokset voivat tapahtua ilman, että kiinnityskohtiin kohdistuu haitallisia rasituksia. Carraran marmorin kiderakenteen rapautuminen heikentää väistämättä verhousrakenteen stabiliteettia. Vaurioitumisen oireita ovat: marmorin lujuuden aleneminen, marmorin huokoisuuden kasvu, kivilaattojen pysyvä tilavuuden kasvu (turpoaminen) ja kivilaattojen käyristyminen.

ahvenanmaa-marmori

Maarianhaminan keskustassa sijaitsevan parlamentti- ja hallintorakennuksen Carrara-marmorit ovat pahasti käyristyneet. Kuva: Olavi Selonen

– Mielestäni Carraran marmori ei todellakaan ole ulkomateriaali. Samaa sanovat myös italialaiset, jos heille asiasta reklamoi.

– Ongelmallista on, että vaikka marmorin vaurioitumisilmiön eteneminen tunnetaan jo varsin hyvin, niin luotettavaa testi menetelmää marmorin laadun ja kestävyyden arviointiin ei ole käytettävissä.Ongelmallista tässä materiaalissa on myös se, että kyse on erittäin monimutkaisesta ilmiöstä, vaikka puhutaan yleisellä tasolla Carraran marmorista. Alueella on monia eri louhimoita ja kivien laadut vaihtelevat suuresti.
 
– Ilmiön tutkimuksen läpimurto tehtiin Helsingin kaupungin vuosina 1999–2000 teettämässä kansainvälisessä MARA tutkimuksessa, jossa ratkaistiin syyt marmorin käyristymiselle. EU–rahoitteisessa tutkimuksessa selvitettiin myös kiderakenteen ja marmorin rapautumisen välinen yhteys.

–Erikoista on, että esimerkiksi Katajanokan Enso-rakennuksessa on käytetty aivan vastaavan näköistä marmoria, joka ei käyristy. Selityksenä on kiven kiderakenne, joka poikkeaa olennaisesti Italialaisesta marmorista, Mesimäki kertoo.

Taasko Finlandia-talo?

Tarkassa tarkastelussa on havaittavissa, että Finlandia-talon kuuluisat marmorit ovat jo jonkin verran käyristyneet. Tilanne ei kuitenkaan ole vielä huolestuttava.

– Tiedossa on, että Carraran valkoinen marmori ei Suomessa kestä. Tilanne on kuitenkin parempi kuin alkuperäisten kivien suhteen. Ne olivat tässä vaiheessa jo aivan romuja, kertoo Olavi Tikka Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.

– Jossain vaiheessa taas syytä keskustella, miksi väkisin yritetään käyttää materiaalia, joka ei kestä.

Ongelmia Ahvenanmaallakin

Asiaa varmasti puidaan jossain vaiheessa myös Ahvenanmaalla, missä Maarianhaminan keskustassa sijaitsevan parlamenttija hallintorakennuksen marmorit ovat pahasti käyristyneet. Rakennuksen julkisivu on samaa kiveä kuin Alvar Aallon suunnittelemassa Finlandia-talossa.

Hyvinkään Säästöpankin julkisivumarmorit olivat käyristyneet, mutta ongelmia oli ennen kaikkea kiinnityksissä. – Jotkut kivistä olivat vielä yllättävänkin hyvässä kunnossa, mutta jotkut siinä määrin käyristyneitä, että ne jouduttiin vaihtamaan. Kiinnitys sen sijaan oli riski ja todellinen aikapommi, kiviasiantuntija, diplomi-insinööri Pekka Mesimäki sanoo.

Teksti: Tom Kalima // Kuvat: Timo Porthan

 

Syyt tutkittu

Geologi Hannu Luodes Geologian tutkimuskeskuksesta kertoo, että syyt Carraran marmorin käyristymiselle on tutkittu. Mukana EU:n rahoittamassa tutkimuksessa oli useita maita, mm. Ruotsi ja Italia.

– Koska kaikki Carraran marmorit eivät käyristy samalla tavalla, syytä lähdettiin etsimään kiven sisäisestä rakenteesta, josta tärkein syy löytyikin, eli siitä, kuinka pitkälle kalsiittirakenteet ovat ehtineet kiteytyä.

– Jos marmori on muodostunut kiteiseksi kiveksi, jossa omamuotoiset, selkeät kiteet ovat välipinnalla suoria toisiinsa nähden, kivi altistuu muodonmuutoksille lämmön vaihteluiden seurauksena.

– Jos taas kiteet ovat epämääräisiä ja sahalaitaisia, rakenne on ristikkomainen. Tällöin sisäinen liike on vähäisempää ja kivi käyristyy vähemmän, Luodes selittää.

Hänen mukaansa haurastuminen on välttämätön seuraus siitä, että kivi liikkuu lämmön vaihteluissa ja pyrkii aina palautumaan alkuperäiseen muotoonsa. Vähitellen kidetilat pakkautuvat täyteen, minkä jälkeen ne eivät enää pysty palautumaan ja kiven koko rakenne muuttuu.

Marmori on nuorta

Sisätiloissa marmoriongelmia ei yleensä ole, ja sisustuskiveksi se sopii yleensä hyvin.

– Marmori on yksimineraalinen kivi, joka sisältää vain kalsiittia. Verrattuna esimerkiksi suomalaiseen graniittiin se on myös melko nuori kivi.

– Tyypillinen suomalainen graniitti on syntynyt 1 600 – 1 700 miljoonaa vuotta sitten, kun taas marmorit ovat syntyneen vain 100 – 200 miljoonaa vuotta sitten, Hannu Luodes kertoo.

LUE LISÄÄ AIHEESTA RAKENNUSKIVI

« 1 2 3 4 5 6