RAKENNUSKIVI

Kalasataman REDI on jättihanke suomalaiselle kiviteollisuudelle

Kalasataman REDI on jättihanke jopa Suomen rakentamisen historiassa. Projektin liikevaihto on arviolta yli miljardi euroa. Myös kiviteollisuuden kannalta on kyse todella huikeasta kohteesta, jossa valtavan kivimäärän lisäksi on käytetty myös uudenlaista tekniikkaa

Nimi REDI tarkoittaa suojaista ankkuroimisaluetta sataman edustalla. Kalasatamaan liittyvänä se tarkoittaa myös historiallista rakennushanketta. Ensimmäistä kertaa Suomessa rakennetaan oikeita tornitaloja, jotka nousevat Helsingin horisontissa kaiken yläpuolelle. Muutos on todellisuudessa huikea. Ensin oli Hotelli Torni (69,5 m), sitten Stadionin valkoinen torni (72 m) ja lopulta Vuosaaren Cirrus-tornitalo, joka pitää toistaiseksi paalupaikkaa 87,5 metrin korkeudellaan. Tämä kuitenkin kalpenee, kun vuoden 2019 keväällä valmistuu kahdeksasta tornitalosta ensimmäinen, eli Majakka. Sen ylin kerros yltää peräti 134 metriin. Valmistuessaan se on Suomen korkein asuinrakennus. Tornitaloista seitsemän on asuinkerrostaloja ja yksi on yhdistetty toimisto- ja huoneistohotelli. 

REDI on SRVn omakehitteinen hanke. Kaiken kaikkiaan hanke käsittää tornitalojen lisäksi, kauppakeskuksen sekä, 2 000 auton pysäköintilaitoksen. Redin ohella, sen välittömään läheisyyteen, Työpajankadulle rakennetaan 20 000 neliön suuruinen terveys- ja hyvinvointikeskus. Se valmistuu syksyllä 2017, käyttöönotto on alkuvuodesta 2018

– Alun kaavavalitus aiheutti hankkeessa parin vuoden keskeytyksen, mutta sen jälkeen kaikki on edennyt suunnitelmien mukaan ja olemme aikataulussa. Työskentely on vaativaa Kalasataman kaltaisessa liikenteen solmukohdassa, missä esimerkiksi metroliikenne kulkee parin minuutin välien. Tämän on pitänyt ottaa huomioon ja joitakin töitä on ollut pakko tehdä yöllä kertoo hankejohtaja Juhani Katko SRV:stä.

– REDIn tekninen tekeminen on vaativaa rakentamista, joka pitää sisällään monenlaisia muuttujia. Olemme käyttäneet apuna 3D-mallinnusta rakentamisen suunnittelussa ja 4D:n avulla simuloineet rakentamisen aikataulutusta. Tällä hetkellä olemme jo päässeet Itäväylän tasolle, vähän ylikin.

rediTaulukko

Pintaan Liedon punaista

Kiviteollisuuden kannalta Kalasataman rakentaminen on valtava projekti, joka kulminoituu Kauppakeskus REDiin sekä ympäristörakentamiseen. Helsingin kaupungin luovuttamille rakennusalueille rakennetaan kiveyksiä kymmenientuhansien neliöiden verran ja reunakiveyksiä yli kymmenen kilometriä. Näiden kivien toimittajista ei vielä ole lopullista päätöstä. Sen sijaan kauppakeskuksen yhdeksi, merkittäväksi pintamateriaaliksi tulee Liedon punainen, jonka toimittaa ja urakoi Suomen Graniittikeskus Oy, joka on tuomassa myös uutta tekniikkaa kivirakentamiseen.

– Olemme ottaneet käyttöön tietomallit, jotka helpottavat oleellisesti haastavien rakenneratkaisujen tekemistä. Enää ei kiviä tarvitse leikata työmaalla, vaan arkkitehtien suunnitelmien pohjalta toteutetut tietomallit mahdollistavat kivien työstämisen jo tehtaalla, kertoo toimitusjohtaja Marko Makkonen Suomen Graniittikeskuksesta.

– Olemme käyttäneet järjestelmää muuallakin jo aikaisemmin, mutta esimerkiksi REDIssä arkkitehti on halunnut käyttää Liedon punaista kiveä muutenkin kuin standardimittaisena. Toteuttamista on helpottanut se, että olemme voineet seinä kerrallaan tehdä tietomallin arkkitehdin suunnitelmien pohjalta. Sen perustella teemme kivet valmiiksi oikeaan mittaan jo tehtaalla. Käsittelemme myös reuna- ja aukkokohtiin tulevien kivien reunat valmiiksi, minkä jälkeen kivet koodataan asennusta varten.

Tämä tehostaa Makkosen mukaan työprosessia. Tietomallien käyttö parantaa varmasti myös suomalaisen kiven kilpailukykyä, koska ne alentavat myös kokonaiskustannuksia.

– Työskentely työmaalla helpottuu ja arkkitehdeillä on huomattavasti enemmän liikkumisvapautta käyttää samassa kohteessa esimerkiksi erilaisia kokoja, pintakäsittelyjä, värisävyjä sekä ladontoja aiheuttamatta kuitenkaan suuria lisäkustannuksia.

– Esimerkiksi eräässä toisessa kohteessa 45 neliön alueella oli peräti 40 erilaista kivityyppiä. Ilman tietomalleja ja kivien valmiiksi työstämistä tehtaalla tällaisen kohteen tekeminen olisi liki mahdotonta. Mielestämme rakentamisen tätä päivää ei todellakaan enää ole, että tulostetaan valtavia paperimalleja, joiden avulla kiviä työstetään ja ladotaan työmaalla.

Kivet kiinnitetään kisko- ja orsikiinnityksellä 

REDIn kauppakeskuksen julkisivuissa on yli 3 000 neliötä luonnon kiveä.

– Teknisesti kivet kiinnitetään seiniin kisko-orsikiinnityksellä, mikä tarkoittaa, että seiniin asennetaan valmiiksi alumiinikiskot. Näihin kiskoihin kiinnitetään mallin mukaisesti kivet, joihin on tehtaalla tehty valmiiksi urat.

Asennuksen helppouden ohella tämän tekniikan etuna on huollettavuus.

– Vaikka kotimainen kivi on kestävää, mikään ei ole ikuista. Joskus esimerkiksi aura-autot voivat kolhia seinäkiviä tai rakennukset joutuvat ilkivallan kohteeksi. Tämän kiinnitystavan ansiosta vahingoittunut kivi voidaan vaihtaa rikkomatta lainkaan ympäröiviä kiviä.

– Sen lisäksi vaurioitunutta kiveä ei tarvitse lähteä erikseen mittaamaan, koska meillä on olemassa kohteen tarkat tietomallit, joiden perusteella voidaan tehdä täsmälleen oikeanlainen kivi, Marko Makkonen kertoo.

– Kiviteollisuuden on pystyttävä kilpailemaan rakentamisen maailmassa ja pyrittävä tuomaan uusia innovaatioita, jotka edistävät kotimaisen kiven käyttöä rakentamisessa. Näiden ratkaisujen ansiosta suunnittelijat voivat vapaammin toteuttaa uusia näyttäviä visioita. Niiden suunnitteleminen on helpompaa arkkitehdeille ja toteuttaminen yksinkertaisempaa urakoitsijoille, Marko Makkonen toteaa.

Kiveä lähtee,kiveä tulee

REDIn kauppakeskuksen rakenne hakee vertaistaan koko maailmassa, sillä siihen liittyy kolme poikkeuksellista ja haastavaa rakennusteknistä yksityiskohtaa. Kahdeksan tornitalon rungot työntyvät järeine tukirakenteineen kauppakeskuksen läpi jopa 13 metrin syvyyteen merenpinnan alapuolelle. Tämän lisäksi kauppakeskuksen läpi kulkee vaakatasossa metrotunneli ja Itäväylä.

Itäväylä ja metro katetaan REDIn kohdalla laajalla viherkannella, jonka päällä sijaitsevat asuinrakennusten piha-alueet sekä julkinen puisto, joka on lähes Esplanadin puiston kokoinen. Puistoa lisäksi maisemaan kuuluvat olennaisesti Kalasataman rantapromenadit, kanavat sekä puisto- ja viheralueet.

Kohteen suurista mittasuhteista kertoo omaa kieltään massiiviset perustustyöt. REDIn rakennustyöt alkoivat elokuussa 2011 maanrakennus- ja louhintatöillä.  Louhittavan maa-aineksen määrä oli 900 000 kiintokuutiota, josta 750 000 kiintokuutiota oli kalliota. Avolouhoksen pinta-ala 3 hehtaaria ja sen syvyys peräti 12 metriä merenpinnan alapuolella. Voi siis todellakin sanoa, että kohteesta on kuljetettu kiveä massiivisella kuorma-autorallilla. Yksi auto on lähtenyt joka neljäs minuutti ja kaikkiaan niitä on ollut vuorokauden aikana 200.

Kivimurska on päätynyt suureksi osaksi täytemaaksi läheiseen Kruunuvuorenrantaan tulevan asuinalueen täytemaaksi.

Kivilattia kauppakeskukseen

Juhani Katkon mukaan REDI on myös suuri kivirakentamisen kohde. Erityisen paljon sitä on ympäristörakentamisessa, mutta näyttävästi myös kauppakeskuksessa, joka valmistuttuaan on kantakaupungin suurin,

– Kauppakeskuksen graniittipinnoitteen lisäksi kiveä tulee myös ensimmäisen kerroksen lattiaan. Ensimmäinen kerros on katutason sisääntulokerros, joka saa luonnonkivilattian.

– Tämän osalta kilpailutus on edelleen kesken, eikä vielä ole tietoa kivitoimittajasta, ei edes siitä, tulevatko kivet Suomesta vai ulkomailta, Juhani Katko kertoo.

 

Teksti: Tom Kalima Kuvat: Timo Porthan

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA RAKENNUSKIVI

1 2 3 4 5 6