RAKENNUSKIVI

Itä-Lapista uusia rakennuskiviä

ILLKKA -projekti tuottaa tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa ja edistää alan kehittymistä. Projektialueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski.

Itä-Lapista uusia rakennuskiviä

Massiivisen liuskeen koelouhintaa Savukosken Vesikonmännikössä (JK-Louhinta Oy).

Hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän ja GTK:n yhteishanke. Projektin hallinnoinnista vastaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja tutkimusten käytännön toteutuksesta GTK:n Pohjois-Suomen yksikkö.

Projektin yleisenä tavoitteena on lisätä lappilaisen luonnonkiven ja kiviaineksen suunnitelmallista ja järkevää hyödyntämistä, auttaa uusien louhinta- ja kivenjalostusyritysten syntyä, lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä sekä luoda työpaikkoja.

Illkka2

Liuskekiviblokkien muotoilua Savukosken Vesikonmännikössä (JK-Louhinta Oy).

Lappiin houkutellaan myös muualla toimivia alan yrityksiä. Lisäksi tulokset palvelevat myös maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua.

Projektissa herätellään yrittäjien kiinnostus esiintymien hyödyntämiseen. Potentiaalisissa esiintymissä voidaan tehdä esimerkiksi kairauksia, koelouhintaa ja teknisiä testejä riippuen esiintymän käyttötarkoituksesta.

Kohderyhmät: 
- Pohjois-Suomen luonnonkivi- ja kiviainesyritykset 
- muut suomalaiset ja ulkomaiset alan yritykset 
- alan yritystoimintaa suunnittelevat maanrakennus-, kone- ja metsäalan yritykset sekä maatalousyrittäjät

Muut edunsaajat: 
- alan yrityksissä työskentelevät tai niihin työllistyvät henkilöt 
- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu 
- huolto- ja kuljetusalan yritykset ja muu paikallinen elinkeinoelämä 
- laitetoimittajat 
- Geologian tutkimuskeskus

Hanke saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoituksen myöntää Lapin liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 450 271 €. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n ja valtion rahoituksen osuus on 315 190 €, kuntien 45 027 €, GTK:n 71 054 € ja yksityisen rahoituksen osuus 19 000 €.

Teksti ja kuvat: Risto Vartiainen, GTK

Illkka3

Vesikonmännikön mattahiottua stauroliittikiilleliusketta.

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA RAKENNUSKIVI

« 1 2 3 4 5 6