PEKKA JAUHIAINEN

Tuontikiven käyttö ihmetyttää

Vuosi 2014 käänsi kivimarkkinoiden suhdannekuvan. Graniittiblokkien vienti supistui viidenneksellä edellisestä vuodesta. Vuoden 2015 alkua leimaa kasvanut epävarmuus markkinoiden kehityksestä.

Pekka-Jauhiainen_articleimage

Lopputuotteiden viennin lasku ei ollut yhtä jyrkkä kuin blokkien. Pääasiassa vuolukivituotteista koostuva lopputuotevienti supistui nelisen prosenttia. Kokonaisviennin arvo laski vuonna 2014 kymmenisen miljoonaa euroa ja päätyi noin 63 miljoonaan euroon. 

Viennin taantuminen korostaa kotimarkkinoiden tärkeyttä. Taloudellisen taantuman aikana julkisilla rakennusprojekteilla ja niihin liittyvillä hankintapäätöksillä on tärkeä merkitys. Kuntien, kaupunkien ja valtion liikelaitosten hankintapäätökset heijastuvat suoraan myös useisiin kiviteollisuusyrityksiin.

Ihmetystä on herättänyt hankintojen kohdentuminen kovin useissa tapauksissa tuontikiveen. Ei siis ole ihme, että kivituotteiden tuonti pysyi viime vuonna jokseenkin edellisen vuoden tasolla eli lähes 15 miljoonassa eurossa.

Julkisten hankkijoiden jos keiden soisi miettivän hankintapäätöstensä laajempia taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Valmisteilla oleva uusi hankintalainsäädäntö helpottaa sosiaalisten ja ympäristöperusteisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa. Miten sitten lainsäädännön suomat mahdollisuudet käytetään hyväksi jää nähtäväksi.

Euroopan kivialan kattojärjestö Euroroc on saanut valmiiksi peruskivituotteiden ympäristöselosteet eli EPD:t (Environmental Product Declaration). Ympäristöselosteita on hyödynnetty muun muassa Saksassa, jossa Frankfurtissa sijaitsevan Opera Tower – pilvenpiirtäjän julkisivu tehtiin luonnonkivestä alun perin suunnitellun lasi-alumiini – julkisivun sijaan. Julkisivuvaihtoehtojen 50 vuoden elinkaaritarkastelun perusteella luonnonkiven käyttö julkisivussa tuo säästöä yli 16 000 euroa jokaista julkisivun 14,4 neliömetriä kohden.

Luonnonkiven päästöistä merkittävä osa syntyy kuljetuksista. Bionova Oy:n tämän vuoden kesäkuussa valmistuneesta tutkimuksesta käy ilmi, että kivitonnin kuljetus Suomen ja Kiinan välillä aiheuttaa noin 350 kg CO2e-ekvivalentteja päästöjä, kuljetus Saksaan noin 80 kg ja lyhyt 225 kilometrin kuljetus Suomen sisällä vain 7 kg CO2e.

EU:n uusi hankintadirektiivi ja sen pohjalta uusittava hankintalaki mahdollistavat elinkaarivaikutusten käytön hankinnoissa joustavasti. Elinkaariarviointi on kannustettava menetelmä julkiseen hankintaan, sillä se on teknologia- ja materiaalineutraali, syrjimätön, standardeihin ja fysikaalisiin vaikutuksiin perustuva tapa arvottaa eri vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön kokonaisuutena.

Suomalaiset luonnonkivet ovat tutkittuja ja testattuja ja louhintatoiminnan ympäristövaikutukset tiedetään. Uusin tutkimus on juuri valmistunut. Tutkimuksen perusteella laadittu raportti ”Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt” on julkaistu Suomen ympäristö – julkaisusarjassa (5/2014).

Suomalainen Kivi – lehti uudistuu. Pääpaino on jatkossa sähköisessä viestinnässä. Lehden uudistus on loppusuoralla ja jo seuraava lehti julkaistaan sähköisenä. Seuratkaapa sähköpostejanne!

Luonnonkivialasta saa lisätietoa uudistuneesta Kiviteollisuusliiton kiviportaalista www.suomalainenkivi.fi

MUITA POSTAUKSIA KÄYTTÄJÄLTÄ PEKKA JAUHIAINEN

1