PEKKA JAUHIAINEN

Ekologisesti kestävien kivituotteiden tarve kasvaa

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset kuluvalle vuodelle ovat varovaiset - ympäristökivien kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan. Monissa kaupungeissa on mittavia julkisen ympäristön kohennushankkeita, joissa luonnonkivi on näyttävästi esillä.

Pekka-Jauhiainen_articleimage

Kunnat ja kaupungit vastaavat kivivalinnoista. Julkisten hankkijoiden hankintaosaamisen tukemiseksi Kiviteollisuusliitto julkaisee tänä keväänä luonnonkivihankintojen hankintaoppaan.

Viime vuonna julkaistun IMM:n (Internazionale Marmi e Macchine Carrara) raportin mukaan Euroopan Unionin maat toivat vuonna 2014 Unionin ulkopuolisista maista kivituotteita 2,3 miljardin arvosta. Raportissa todetaan, että Kiinan, Intian ja Brasilian kaltaisilla mailla on selvä hintakilpailuetu eurooppalaisiin tuottajiin verrattuna. Kilpailuetu syntyy alhaisemmista tuotantokustannuksista, jotka taas johtuvat lähes täydellisestä huomion puutteesta sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin: alhaiset palkat, pitkät työpäivät, työsuojelun puutteet, lapsityövoima, vesien ja maan pilaaminen.

Useissa Euroopan maissa on kasvava tarve ekologisesti kestäville kivituotteille ja IMM:n raportti kannustaa yrityksiä pohtimaan yhteiskuntavastuun merkitystä kilpailukykytekijänä. Raportti kehottaa julkisia hankkijoita huomioimaan hankintapolitiikassaan kivitoimittajien työolot ja ympäristöön liittyvien asioiden asianmukaisen hoitamisen. Suomessa yritykset toimivat vastuullisesti.

Vaisusta taloustilanteesta huolimatta monista kivialan yrityksistä löytyy työpaikkoja. Erityisesti ympäristökiviasentajille ja tehtaan tuotantotyöntekijöille olisi töitä. Viiden vuoden tähtäimellä yritykset tarvitsevat mm. louhintatyönjohtajia ja -työntekijöitä, rakennus- ja ympäristökiviasentajia sekä tehdastyöntekijöitä. Yritykset ovat halukkaita ottamaan kivialan opiskelijoita harjoittelijoiksi.

Ammatillisen koulutuksen säästöt uhkaavat muodostaa esteen kivialan ammattitaitoisen työvoiman tarjonnalle. Kiviteollisuuden kaltaisen suppean erikoisalankin koulutuksesta on pidettävä huolta. Kivityön osaajia tarvitaan. Oppilaitokset pystyvät antamaan perustaidot mutta ammattilaiseksi opitaan vasta työn kautta ja erityisesti oikealla asenteella työn oppimiseen ja tekemiseen.

Kiviteollisuusliitto on uudistanut kiviportaalin; www.suomalainenkivi.fi. Sivusto avaa pääsyn luonnonkiven maailmaan. Kuukausittain sivustolla vierailee yli 30000 kävijää. Myös Suomalainen Kivi –lehti on viety verkkoon; www.kivilehti.fi tarjoaa ajankohtaisia luonnonkivimaailman uutisia. Voit tilata sivustolta ilmaiseksi myös useamman kerran vuodessa lähetettävän uutiskirjeen.

MUITA POSTAUKSIA KÄYTTÄJÄLTÄ PEKKA JAUHIAINEN

1