MUISTOMERKIT

Kiviteollisuusliiton tutkimus: Hautakiviin kaivataan yksilöllisyyttä

Kiviteollisuusliiton hautauskulttuuria ja hautamuistomerkkejä koskeva tutkimus osoittaa, että muistomerkkeihin kaivataan enemmän yksilöllisyyttä. Erityisesti vainajan ammattiin tai harrastuksiin liittyvä symboliikka olisi tervetullutta eikä vainajan kasvokuvan kiveen kaiverrustakaan täysin tyrmätä. Hautausmaiden yleisilmettä sinänsä pidetään varsin hyvänä.

Kiviteollisuusliiton tutkimus: Hautakiviin kaivataan yksilöllisyyttä

Nykyisin tarjolla olevat ja usein matkalaukkumalleiksi parjatut hautakivet saavat ymmärrystä. Lähes 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää nykymalleja esteettisesti korkeatasoisina. Runsas neljännes suhtautuu malleihin välinpitämättömästi ja vajaan viidenneksen mielestä kivimallit ovat tylsiä.

Tutkimukseen osallistuneet sallisivat hautakivisuunnittelijoille vapaammat kädet ja karsivat seurakuntien kiville asettamia usein tarkkojakin koko- ja muotovaatimuksia. Kritiikkiä esitetään
jossakin määrin myös hautausmaiden yleissuunnitteluun. Yhtenevät hautakivirivistöt eivät miellytä kaikkia; puistomaisuutta kaivattaisiin lisää samoin kuin levähdyspaikkoja ja wc-tiloja varsinkin iäkkäille ihmisille.

Useissa palautteissa kaivattiin enemmän vesiaiheita. Myös hautausmaiden ja muistomerkkien valaistukseen toivottiin kiinnitettävän huomiota samoin kuin hautausmaiden talviseen ilmeeseen.

Useat tutkimukseen osallistuneet kaipasivat hautausmaille parempaa opastusta ja esimerkiksi hautojen sijaintipaikan hakumahdollisuutta internetin kautta.

Hautausmaihin ”monikäyttöisyyttä”

Useiden vastaajien palautteissa toivottiin hautausmaiden ”monikäyttöisyyden” lisäämistä. Hautausmaille voitaisiin järjestää ohjattuja kierroksia; kulttuurihistoriallisia polkuja, jotka tutustuttaisivat eri aikakausien tyyleihin ja kunkin paikkakunnan henkilöhistoriaan.

Vastaajat eivät vierastaneet myöskään hautausmaiden käyttöä opetustarkoituksiin. Monet seurakunnat tuskailevat poistettavien hautakivien kanssa. Puolet tutkimukseen vastanneista kierrättäisi poistettavat kivet uudelleen hautakiviksi ja kolmannes muiksi kivituotteiksi. Taiteellisesti arvokkaimmat kivet toivottiin säästettävän esimerkiksi museoituina hautausmaan yhteydessä olevaan kivipuistoon tai edelleen hionnan ja kunnostuksen jälkeen tarjottavan omaisille kierrätettyinä ”design-kivinä”. Varsin moni ehdotti poistettavia kiviä käytettäväksi hautausmaan rakenteissa kuten muurien perustuksissa. Mukana oli myös niitä näkemyksiä, joiden mukaan ainoa oikea käsittelytapa on kivien murskaus.

Seurakuntalaiset haluavat vuoropuhelua

Seurakunnissa voitaisiin käydä enemmän seurakunnan viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten muistomerkkeihin ja hautausmaasuunnitteluun liittyvää vuoropuhelua. Vastanneista vain joka kymmenes piti vuorovaikutusta riittävänä. Noin 60 prosenttia koki keskustelua olevan jossakin määrin, mutta lähes 30 prosenttia ilmoitti, ettei keskustelua ole lainkaan. Seurakuntien ja kiviliikkeiden sekä hautaustoimistojen yhteistyön sen sijaan koettiin sujuneen hyvin.

hauta2

Teksti: Pekka Jauhiainen

Kuva: Jari Sandqvist

Lisää kommentti (4)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA MUISTOMERKIT

1 2