MUISTOJEN PUUTARHA

Helsingin piispa Irja Askola:

Hautausmaalla tuoksuu rukous

Hautaan siunaaminen on ihmiskunnan yhteinen tapa. On tärkeää muistaa heitä, jotka ovat olleet ennen meitä, sanoo Helsingin piispa Irja Askola.

 

Hautausmaalla tuoksuu rukous

Ehkä koskettavinta on se, kun vainajalle ei löydy yhtään saattajaa, vain pappi on läsnä muistuttaen, että kuoleman kohdalla jokainen ihminen saa tasa-arvoisen kohtelun, Irja Askola sanoo.

Vainajien muistaminen kertoo siitä, että elämään kuuluu myös kuoleman tajuaminen. Vainajien merkitys avaa näköalan siihen, että ”minä” en ole keskiössä, vaan olemme osa historiaa, sukupolvien ketjua. Joskus vainajat tuovat linkin jopa tuntemattomiin henkilöihin tai kuuluisiin suomalaisiin, Irja Askola havainnollistaa vainajien muistamisen merkitystä.

Hän tuo esille puhuvan symbolisen ja ehkä yllättävän merkityksen toiselle puolelle siirtyneiden läsnäolosta.

– Ehtoollisliturgiassa ehtoollinen jaetaan puolikaaressa, toiselle puolelle siirtyneet ovat läsnä puuttuvassa kaaressa. Myös kasteessa liitetään tämän ja tuonpuoleinen yhteen.

Hautaan siunaaminen on Askolan mukaan erittäin tärkeätä ihmisille, eikä vain kirkkoon kuuluville. Se on yhteisöllinen riitti, joka antaa välineet käsitellä surua.

– Hautajaisiin sisältyy vahvasti anteeksi antamisen viesti. Jotakin on ehkä jäänyt kesken, tunnetaan syyllisyyttä tai epäonnistumista suhteessa vainajaan.

Hautausmaiden merkitys on tavattoman suuri, Irja Askola painottaa. – Lähes jokaiseen kylämaisemaan kuuluu hautausmaa. Ne ovat oman ja yhteisön tai yhteiskunnan muistojen paikkoja, joita ihminen varsinkin nykyisinä kiireisinä aikoina tarvitsee jaksaakseen elää tätä elämää. Ne sanalla sanoen tekevät ihmisille hyvää. Silloin kun ihminen itkee menetystä, hän tarvitsee paikkoja, joissa kyynelille on tilaa.

Tunteitten puisto

Juuri hautausmaalla voi pysähtyä miettimään elämän arvoja. Talouden arvot tuntuvat hallitsevan elämänmenoa, mutta hautausmaan hiljaisuudessa kaikki ovat tasa-arvoisia. Hautausmaa on syvä tunteitten puisto, jossa ei tarvitse päteä ja olla nopea. Päinvastoin, saa viipyillä. On tärkeätä, että hautausmaista ei tehdä kiiltokuvamaisia paikkoja.

Irja Askolalle hautausmaa antaa tilaa tunteille, myös kipeille. – Jumalalle saa huutaa vihastakin, ei Jumala siitä rikki mene. Paljon hautausmaissa on myös kipuilevan ihmisen rukousta ja siunausta. Hautausmailla tuoksuu rukous. Ne vasta ovat vitamiiniannos omaan elämään, hän huudahtaa.

Kaunis hautausmaa kertoo sivistyksestä

Hautausmaiden ylläpito on kunnallinen tehtävä, joka on annettu seurakunnille. Ne taas haluavat vaalia hyvää hautausmaakulttuuria. Hautausmaiden kauneus kertoo sivistyksestä. Irja Askola on iloinen siitä, että myös tässä mielessä hautausmaat täyttävät tehtävänsä.

– Hautausmaa on herkkä asia. Se, mikä on hyvää tai vähemmän hyvää, kumpuaa kokonaismaisemasta. Myös hautausmaiden työntekijöillä on tärkeä merkitys, he ovat kirkon käyntikortteja.

Muistamiselle on tarvetta yhtä paljon kuin ennen. Voi jopa sanoa, että se on kokenut renessanssia. Muistamisen muodot ovat kuitenkin muuttuneet sosiaalisen median myötä.

 

TEKSTI: JUKKA REINIKAINEN // KUVA: TIMO PORTHAN

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA MUISTOJEN PUUTARHA

1 2