MUISTOJEN PUUTARHA

Hautakivi luotettavasti jäsenliikkeestä

Hautakiven hankinnassa korostuu hyvän asiakaspalvelun vaatimus. Hienotunteisuus, omaisten surun ymmärtäminen sekä kunnioitus ovat perusedellytyksiä asiakkaan kohtaamisessa. Tähän ovat Kiviteollisuusliiton jäsenyritykset sitoutuneet.

Hautakivi luotettavasti jäsenliikkeestä

Varpaisjärven musta kivi lohkottu ja Spektroliitti ympärihiottu.

 

Kiviteollisuusliiton hallitus on jo vuonna 2000 laatinut hyvän kauppatavan ohjeet. Kaikki jäsenyritykset ovat nämä ohjeet hyväksyneet ja sitoutuneet myös niitä noudattamaan, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen.

Hautakivi kannattaa Jauhiaisen mukaan hankkia liiton jäsenyrityksestä, koska se on selkeä tae siitä, että ostaja saa hyvän palvelun lisäksi myös mahdollisuuden valita useista kivivaihtoehdoista ja -malleista sekä lopputuloksena laadukkaan työn.

- Kauppatapahtumana hautakiven hankinta on herkkä ja myyjän on osattava kohdata sureva omainen. Luotettavissa kiviliikkeessä tämä on tuttua ja myyjät osaavat kuunnella asiakasta. Heillä on myös kokemusta, koska monet yrityksistä on perheyrityksiä, jotka ovat toimineet jo yli sadan vuoden ajan. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa kokemusta asiakastyön lisäksi myös hautausmaista ja hautakiven hankintaan liittyvistä prosesseista, sanoo Kiviteollisuusliiton hautakivitoimikunnan puheenjohtaja, Kiviveistämö Berglöf Oy:n toimitusjohtaja Jesse Berglöf.

Ehkä-tämä_

Graniittikiveen voidaan valita useita pintakäsittelyvaihtoehtoja. Jesse Berglöf viimeistelee suomalaisesta graniitista valmistettua hautakiveä.

Suomalainen kivi on kunniassa

Kiviteollisuusliiton jäsenliikkeet ovat myös vahvasti sitoutuneet suomalaiseen kiveen, mikä on ehdoton asiakkaan etu. Suomalainen kivi soveltuu Suomen ilmastoon ja kestää varmasti ajan saatossa.

– Suomalainen kivi hallitsee markkinoita. Silti jonkin verran myös tuodaan kiviä esimerkiksi Kiinasta ja niitä markkinoivat joskus liittoon kuulumattomat yritykset kilpaillen lähinnä hinnalla. Jäsenyrityksissämme voi aina varmistaa, että kivi on suomalainen, Pekka Jauhiainen korostaa.

Hänen mukaansa suomalaisuuden korostaminen ei ole turhaa, koska kiistatta voidaan sanoa, että huolellisesti valittu suomalainen kivi kestää parhaiten Suomen ilmastoa.

- Kivi ei todellakaan ole pelkkää kiveä. Kivimateriaaleissa on suuriakin eroja; aivan kuten puumateriaaleissa. Ei puukaan ole vain puuta; mänty ja koivu poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan, samoin on kivimateriaalien kanssa. Kivi voi olla huokoinen, imeä sisäänsä vettä tai kemikaaleja, ruostua tai haurastua helposti. Näin ei käy laadukkaalle suomalaiselle kivelle; varsinkaan graniitille. Ammattitaitoiset kiviliikkeet tietävät ja tuntevat parhaiten hautakiviin soveltuvat materiaalit.

Hienotunteisesti hyvällä kauppatavalla

Liiton ehdoissa korostetaan, että asiakaspalvelussa on noudatettava tilanteen vaatimaa hienotunteisuutta, kunnioitettava omaisten vakaumusta uskontokunnasta riippumatta, noudatettava vaitiolovelvollisuutta ja annettava asiakkaalle riittävästi aikaa päätöksentekoon.

Ohjeisiin on kirjattu myös ohjeita, jotka takaavat monipuolisesti miellyttävän myyntitilanteen. Tilojen tulee olla siistit, myyjän on pukeuduttava asiakasta kunnioittaen ja ymmärrettävä tilanteen erityisluonne. Samat ohjeet kattavat myös mahdolliset reklamaatiotilanteet, joissa niin ikään on osattava noudattaa hienotunteisuuden ja asiakkaan kunnioittamisen periaatteita.

Yhteisillä ohjeilla pyritään takaamaan hyvän tuotteen ja laadukkaan työn lisäksi myös miellyttävä ostotapahtuma, joka on ostajalle mahdollisimman vaivaton. Hautaamiseen liittyy edelleen paljon byrokratiaa, esimerkiksi eri hautausmaiden omia määräyksiä kivien koosta, luvista ja työskentelystä hautausmaalla. Näistä ei omaisten tarvitse huolehtia, jos he kääntyvät Kiviteollisuusliiton jäsenyritysten puoleen. Työskentely yrityksen, seurakunnan ja hautausmaiden välillä on mutkatonta ja ohjeet ovat ammattilaisille yleensä entuudestaan tuttuja.

Hautakivi on pysyvä muistomerkki

Hautakiven voi haudalle hankkia hautaoikeuden haltija eli käytännössä vainajan omaiset. Jos hautaoikeuden haltijasta on epäselvyyttä, asian ratkaisee seurakunnan kirkkoneuvosto. Seurakuntien määräykset vaihtelevat kiven koon ja koristeluiden suhteen, minkä vuoksi jokainen kivi on hyväksytettävä. Tämän työn hoitaa kiviliike.

Hautakiven koko kannattaa valita siten, että tulevaisuudessa kiveen voidaan tarvittaessa helposti lisätä uusia nimitietoja.

Suomessa ja muissakin Pohjois-Euroopan maissa hautakivikulttuuri on pitkälti rakentunut graniittisten muistomerkkien varaan. Graniittikiveen voidaan valita useita pintakäsittelyvaihtoehtoja. Useimmiten kivi on edestä, sivuilta ja päältä kiillotettu. Kivi voi olla myös mattapintainen tai lohkopintainen. Kivessä voi olla poltettua pintaa tai hakattua pintaa. Kiven pintakäsittely vaikuttaa kiven puhdistettavuuteen. Yleissääntö on, että karheampi pinta on aina työläämpää puhdistaa. Kiillotettu pinta on helppohoitoisin.

Puhdistamattomana ei kuitenkaan mikään kivi säily sukupolvelta toiselle. Luotettavasta kiviliikkeestä hankittuna kiven jatkohuolto on yleensä kuitenkin helppoa.

 

TEKSTI: TOM KALIMA

Lisää kommentti (1)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA MUISTOJEN PUUTARHA

1 2