LOUHINTA

Ajankohtaista ympäristöstä

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely

Ympäristönsuojelulaki muuttui vuonna 2015. Muutokseen sisältyy 1.7.2016 voimaan tullut maa-aines- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely. Tämä tarkoittaa sitä, että maa-aineslain ja ympäristösuojelulain samaa hanketta koskevat erilliset lupamenettelyt on nyt yhdistetty. Vastaava muutos tehtiin myös maa-aineslakiin. Luonnonkiviteollisuudessa muutos koskee käytännössä graniittia ja liusketta, joiden louhinta Suomessa kuuluu maa-aineslain alaisuuteen.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten yhteiskäsittely

Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa lupaprosesseja sekä poistaa lupamenettelyjen päällekkäisyyksiä. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristösuojelulain menettelysäännöksiä. 1.7.2016 jälkeen vireille tullut hakemus ratkaistaan uuden menettelyn mukaisesti. Ennen 1.7.2016 vireille tullut hakemus käsitellään pääsääntöisesti aikaisemman lainsäädännön mukaisesti. Yhteistä lupaa voi hakea yhdellä hakemuksella. Toistaiseksi hakemukseen liitetään sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset hakulomakkeet. Myöhemmin on mahdollisesti tulossa yhteinen hakulomake.

Muutosten myötä graniitin ja liuskeen louhinnan pääasiallinen lupaviranomainen on nyt kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Samalla myös valvontaviranomainen vaihtui kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseksi.

Yhteinen lupa voidaan myöntää enintään 10, 15 tai 20 vuoden ajaksi. Jos luvasta on tarpeen valittaa, tehdään valitus ympäristönsuojelulain mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhteisluvassa kunnan jäsenellä ei ole enää valitusoikeutta, mutta lupa-asiassa asianosaisuus määräytyy ympäristönsuojelulain laajan asianosaiskäsitteen mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä on lisäksi toistaiseksi voimassa olevien ympäristölupien tarkistamisvelvollisuudesta luovuttu. Jos siis ympäristölupa on toistaiseksi voimassa, hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei enää tarvitse tehdä. Jatkossa valvontaviranomainen määrää ympäristöluvan tarkistamisesta erikseen tarpeen mukaan. 

Olavi Selonen, Palin Granit Oy

www.palingranit.com

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

1 2