LOUHINTA

Louhosten sivukivelle uutta käyttöä

Luonnonkiviteollisuuteen liittyviä julkisia kehityshankkeita on menossa useita. Tässä on referoitu muutamia tärkeimmistä.

Kiven porausta Palin Granit Oy:n louhimolla Mäntsälässä.

Kiven porausta Palin Granit Oy:n louhimolla Mäntsälässä.

Sivukivien hyödyntämisprojekti käynnistyi kesäkuussa 2005 ja päättyy vuoden 2006 lopussa. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja WSP LT-Konsultit Oy:n yhteistarjous voitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen järjestämän tarjouskilpailun Kaakkois-Suomen sivukivien hyödyntämisestä.

Työn tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentää ympäristöhaittoja sekä luoda edellytykset kannattavalle sivukiven hyödyntämiselle. Rakennuskivien louhinnassa voi muodostua jopa 90 prosenttia rakennuskiviksi kelpaamatonta sivukiveä, jota on kertynyt louhimoiden läheisyyteen vuosikymmenien kuluessa suuria määriä. Sivukivien
hyötykäyttö on ollut puutteellista lähinnä logististen kustannusten, murskausteknisten ominaisuuksien ja kannattavien liiketoimintamallien puuttumisen johdosta. Sivukivimateriaalin tulee olla sekä hinnaltaan että laadultaan kilpailukykyinen käyttökohteessa. Tutkimuksen päätavoitteena onkin parantaa edellytyksiä sivukivien kannattavalle hyötykäytölle.

Työn tuloksena kehitetään toimintamalli, jonka avulla voidaan määrittää se, miten sivukivet saadaan taloudellisesti ja logistisesti käytettyä hyväksi hyödyntäen tietoa kiven laadusta määrästä ja sijainnista. Laskelmien tuloksena voi olla tosin myös se, että sivukivien hyötykäyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa kaikilla toiminta-alueilla. Näissä tapauksissa pyritään selvittämään onko sivukivien hyötykäyttöä tai niiden kuljetuksia mahdollista subventoida. 

Kaakkois-Suomelle toimintamalli

Sivukiven hyötykäytön edistämiseksi Kaakkois-Suomessa laaditaan toimintasuunnitelma, mikä määrittelee pitkän ajan tavoitteet sivukiviongelman ratkaisemiseksi ja hyötykäytön lisäämiseksi sekä lyhyemmän ajanjakson toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kaavoituksen, ympäristöhuollon ja elinkeinoelämän sektoreilta.

Hankkeesta on julkaistu väliraportti mutta ei vielä loppuraporttia. Tutkimushankkeessa on laajasti mukana niin viranomaistahoja kuin kivialan yrityksiäkin. Lisätietoja hankkeesta antaa Geologian tutkimuskeskuksessa filosofian tohtori Mika Räisänen, puh. 020 5502176.

Itä-Suomen ”Lukot-hanke”

Itä-Suomen luonnonkivialan koulutus- ja tutkimusympäristön kehittämisen ”Lukot-hankkeen” toteuttaja on GTK ja vetovastuu on Itä-Suomen yksikössä. Hanke toteutetaan vuosina 2005-2007 ja sen rahoittaa Itä-Suomen lääninhallitus. Hanke on osa GTK:n ”Luonnonkivitutkimuksen kehittämisohjelmaa”.

Hankkeen tavoitteet ovat:

• Tietotaidon ja tutkimusosaamisen kehittäminen luonnonkiviteollisuuden sekä viranomaistahojen tutkimus-, kehitys- ja koulutustarpeita varten
• Luonnonkiveen liittyvän tieteellisen perustiedon tuottaminen kehitystyön pohjaksi
• Verkottuminen eri tutkimustahojen kanssa Konkreettisena toimenpiteenä testataan keskeiset suomalaiset tuotannossa olevat rakennuskivet.

Hankkeesta antaa lisätietoja GTK:ssa geologi Hannu Luodes, puh. 020 550 3528.

Teksti: Pekka Jauhiainen

Kuva: Jari Sandqvist / Finstone

Lisää kommentti (1)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

1 2