LOUHINTA

Louhinnalle parhaat ympäristökäytännöt

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa.

Louhinnalle parhaat ympäristökäytännöt

Suuri graniittilouhimo toiminnassa. Kuva: Jani Kankare

Lisätietoa:

- GTK: Ilona Romu
puh. 029 503 3996, ilona.romu(at)gtk.fi

- Kiviteollisuusliitto:
Pekka Jauhiainen
puh. 0400 427 620, pekka(at)finstone.fi

- Suomen ympäristökeskus:
Kaj Forsius puh. 029 525 1119, kaj.forsius(at)ymparisto.fi

Ilona Romun toimittama Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa -julkaisu ilmestyi Suomen ympäristö –sarjassa (5/2014). Julkaisu on saatavissa myös sähköisessä pdf-muodossa: http://hdl.handle.net/10138/152750.

Luonnonkiven ottotoiminnan ympäristökäytäntöjen tietopohjaa päivittävä ja laajentava julkaisu luo lähtökohdat alan toimintatapojen yhtenäistämiselle, lisää alan ympäristötietoisuutta ja tarjoaa alan parhaat käytännöt laajasti hyödynnettäväksi. Julkaisussa esitetään perustiedot louhimoiden melu-, pöly-, tärinä- ja pinta- ja pohjavesivaikutusten arvioinnista ja mittaamisesta. Uutta tietoa saatiin melun, pölyn ja tärinän leviämisestä louhimoympäristössä. Ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattamalla voidaan saavuttaa lainsäädännön edellyttämät ympäristötavoitteet ja ne voivat toimia yleisemminkin yritystoiminnan pohjana.

Suomalainen kivi on kova sana maailmalla

Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pääosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Teollisuudessa luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. Päätuotteita ovat kiviblokit, rakennus- ja sisustuskivet, ympäristökivet, tulisijat sekä hautakivet ja muistomerkit.

Suomalaisen luonnonkiviteollisuuden päätoiminnot ovat graniitin louhinta ja vuolukivituotteiden valmistus. Luonnonkiveä viedään Suomesta noin 40 maahan. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 tonnia, viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. Luonnonkiven tuottajana Suomi on 15 suurimman maan joukossa maailmassa.

Luonnonkivituotanto eroaa merkittävästi kaivannaisteollisuuden muista toimialoista. Louhintamäärät ovat verrattain pieniä eikä tuotannossa käytetä kemiallista rikastusta. Luonnonkiven louhintamenetelmät ja tuotantokivien geologinen ympäristö eroavat mm. metallikaivostoiminnasta, jonka vuoksi myös mahdolliset ympäristövaikutukset ovat laadultaan ja laajuudeltaan erilaisia.

Projektia rahoittivat GTK:n, Kiviteollisuusliitto ry:n ja SYKE:n lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja K. H. Renlundin säätiö.

Teksti: Ilona Romu ja Veli-Matti Jalovaara (Geologian tutkimuskeskus)

Lisää kommentti (4)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

1 2