LOUHINTA

Lievennys louhimoiden suojaetäisyyksiin

Valtioneuvosto sääti vuonna 2010 ympäristöministeriön esityksen mukaisesti asetuksen, joka edellyttää kivilouhimoilta vähintään 300 metrin suojaetäisyyttä louhinnan osalta. Suojaetäisyys perustuu pääosin toiminnan aiheuttaman meluhaitan rajoittamiseen. Asetus koskee sekä vanhoja että uusia louhimoita, joten se uhkaa lopettaa useiden louhimoiden toiminnan 1.1.2018 lukien.

Lievennys louhimoiden suojaetäisyyksiin

Melua voidaan louhimoilla torjua monin tavoin. On erilaisia tekniikoita, joilla tilannetta voidaan tarvittaessa helpottaa, Jari Kankare Promethorista sanoo. Kuvassa kiven porausta Tampereen Kovakiven louhimolla Kurussa.

Kiviteollisuusliitto on jo vuosia kritisoinut asetusta ja kirjelmöinyt ympäristöministeriölle asetuksen muuttamiseksi.

Viime kesänä liiton edustajat tapasivat myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen ja esittivät kiviteollisuuden huolen koko alan tulevaisuudesta, ellei asetuksen louhinnan suojaetäisyysvaatimusta lievennetä. Ministeri lupasikin, että asia selvitetään. Tämän jälkeen asiasta on neuvoteltu ministeriön virkamiesten kanssa.

Tämän vuoden helmikuun lopussa tulikin ministeriön esitys asetuksen muuttamiseksi. Asetuksen muutosesityksen mukaan kivenlouhimo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta silloin kun louhittavan kiviaineksen pääasiallinen käyttötarkoitus on sisustus, monumenttien valmistus tai rakentaminen siten, että kiviaines käytetään muuten kuin murskeena, sepelinä tai sorana.

Muutoksia toivotaan voimaan pian

Esitys vastaa Kiviteollisuusliiton esittämiin näkemyksiin, ja Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen toivoo asetuksen muutosesityksen tulevan voimaan mahdollisimman pian. Näin varmistettaisiin useiden jo pitkään toimineiden louhimoiden ja niiden tuotantoon tukeutuvien jalostuslaitosten toimintaedellytykset myös tulevina vuosina.

Asetuksen muuttamista koskevat lausunnot on annettava ympäristöministeriölle 20.3.2017 mennessä.

Asetuksen muutosesityksessä edellytetään lisäksi, että toiminnanharjoittaja voi teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta ei ylitä säädettyjä melutason arvoja.

Meluntorjunta on mahdollista

– Meluntorjunta on tärkeä osa ympäristönsuojelua, joten asiassa ei sinänsä ole mitään väärää. Mielestäni nyt voimassa oleva asetus on yllättävän kategorinen, koska se koskee kaikkia kivilouhimoita selvittämättä mitenkään niiden todellista melutasoa, sanoo Promethor Oy:n toimitusjohtaja Jani Kankare.

– Varsin useinhan on niin, että juuri vanhojen louhimoiden aiheuttama melu ympäristöön on huomattavasti vähäisempää, koska pitkäaikainen louhinta on vienyt toiminnan jo syvemmälle, jolloin louhimon seinämät muodostavat hyvän meluvallin.

Jani Kankareen mukaan melua voidaan louhimoilla torjua monin tavoin. On erilaisia tekniikoita, joilla tilannetta voidaan tarvittaessa helpottaa.

– Eniten melua aiheuttavat tietenkin poraukset ja räjäytykset, joita voidaan oleellisesti vähentää käyttämällä sahaustekniikkaa kamien irrottamisessa ja paloittelussa. Sahaaminen on paljon hiljaisempaa, mutta sen laajempi käyttö on vasta rantautumassa Suomeen, koska siinä tarvitaan vettä, jonka käyttö voi ainakin kovilla talvipakkasilla olla haastavaa.

Kankareen mukaan ehdottoman me lurajan sijaan melua voisi torjua teknisten ratkaisujen lisäksi myös tutkimalla louhimoiden meluntorjunnan yksilölliset tarpeet ja sen jälkeen säätämällä esimerkiksi aikarajat.

– Esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla on paljon kesämökkiläisiä, voitaisiin louhinta kieltää kokonaan kesäksi. Uskon, että kiviteollisuudella olisi tahtoa etsiä asiaan ympäristöystävällistä kompromissia. Asia liittyy kuitenkin perinteiseen suomalaiseen teollisuuteen ja kaiken lisäksi vientivoittoiseen.

TEKSTI: TOM KALIMA

Lisää kommentti (2)

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut

LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

1 2