LOUHINTA

Asetuksen muutos takaa louhinnan jatkuvuuden

Kiviteollisuusliitto on ajanut niin sanotun Murausasetuksen muutosta jo vuosia. Uusi asetus astui voimaan kesäkuun alussa.

Asetuksen muutos takaa louhinnan jatkuvuuden

Valtioneuvosto hyväksyi 24.5.2017 ns. Murausasetuksen muutoksen (Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta, nro 314/2017). Kiviteollisuusliitto on ajanut muutosta jo usean vuoden ajan. Asetuksen muutos astui voimaan 1.6.2017.

Asetuksen muutos takaa sen, että luonnonkivilouhimot, joilla on ollut ympäristölupa 16.9.2010 voivat jatkaa louhintaa alle 300 metrin etäisyydellä lähimmästä ns. häiriintyvästä kohteesta aivan niin kuin ovat tehneet tähänkin asti. Ilman asetuksen muutosta useiden louhimoiden toiminta olisi loppunut ensi vuoden alusta. Tämä olisi vaarantanut myös usean kivituotetehtaan toiminnan jatkuvuuden.

Luonnollisesti louhimoiden on täytettävä melutason ja ilmanlaadun ohjearvot käyttäen riittäviä teknisiä menetelmiä. Näistä on annettava luotettava selvitys lupaviranomaiselle.

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

« 1 2